جمعه, 01/22/1399 - 09:30
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

درباره ما

مستندات قانونی تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی

1 - اجرای ماده 35 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی .

2- مصوبات شورای امنیت کشور ابلاغی مورخ1396/12/20.

3- دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی و سیاست های کلی نظام  به منظور ساماندهی یگان های مسلح در دستگاه های کشوری ، در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه ها به آن ها.(که در تاریخ 1396/12/14ه تصویب مقام معظم رهبری فرماندهی  محترم کل قوا رسیده است).

4-آگهی دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21322مورخه 1397/03/05.

5-دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح.  یگان حفاظت آستان قدس رضوی، در تاریخ  1397/08/05  رسماً شروع بکار نمود است.


 

 

مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود