شنبه, 12/10/1398 - 10:56
۱۳۹۸-۰۶-۰۴

تامین امنیت حریم رضوی؛ اصلی ترین رکن یگان حفاظت آستان قدس رضوی

فرمانده یگان حفاظت آستان قدس رضوی گفت: وجود مضجع شریف و نورانی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و واگذاری تأمین امنیت از روضه منوره ماموریت اصلی  یگان حفاظت آستان قدس رضوی است. به گزارش صبح امروز سردار  علی اکبر افراسیابی افزود: وجود اماکن دارای رده حساس و حیاتی (حرم مطهر رضوی، باغ ملک آباد، باغ مصطفی خانی و غیره) در مجموعه آستان قدس رضوی و ضرورت تقویت ساختار کیفی و کمی حفاظتی اماکن مذکور در مواقع مختلف ازجمله ضروریات تشکیل این یگان است. وی تصریح کرد: وجود گنجینه های نفیس و بسیار ذی قیمت در اختیار آستان قدس رضوی (مستقر در کتابخانه ها و موزه های حرم مطهر، کتابخانه وزیری یزد، کتابخانه شوشتر و غیره) نیز از عوامل و ضرورت های ایجاد یگان حفاظتی آستان قدس رضوی است. سردار افراسیابی ادامه داد: ضرورت حفاظت مستمر و تخصصی از اراضی موقوفه متعدد و بسیار وسیع استانی و شهری که دائما در خطر تصرف، تعرض و زمین خواری از سوی متصرفین غیرقانونی هستند نیز از دیگر این عوامل هستمد.   (منشور هفت 6وی ابراز کرد: در بند گانه) حکم انتصاب تولیت معزز آستان قدس رضوی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به این ضرورت تصریح شده است.  فرمانده یگان حفاظتی آستان قدس رضوی بیان کرد: ضرورت تقویت و سرعت عمل در سیر رفع تصرفات، اجرای احکام قضائی، اجرای سریع و مقتضی تدابیر نهادهای حفاظتی مقامات رده اول و دوم مدعو به آستان قدس در طول سال از طریق ایجاد وحدت رویه در میان کلیه نیروهای یگان است. وی اظهار کرد: تردد و اقامت متناوب  دیگرشخصیت های نظام  در حرم مطهر رضوی و ساختمان ها و ابنیه وابسته به آستان قدس (سرای ایران، باغ مصطفی خانی، بنیاد پژوهشها، قصر الضیافه و غیره) که بعضا طرح های ابلاغی نهاد متولی حفاظت و مراقبت از ایشان با مشارکت آستان قدس رضوی صورت می گیرداز دیگر عوامل تاسیس یگان حفاظت آ ستان قدس رضوی بوده

است. سردار افراسیابی خاطر نشان کرد: دریافت درخواست های مکرر از سوی دیگر دستگاه های وابسته به آستان قدس برای تقویت نیروهای حفاظتی موجود بر ایجاد این یگان تاکید داشت.  وی عنوان کرد: فراهم شدن امکان اجرای احکام قضایی نیز توسط پرسنل حفاظت املاک و اراضی به عنوان ضابط خاص قضایی، می تواند کمک شایانی به تسریع در احقاق حقوقات موقوفه داشته باشد.  سردار افراسیابی افزود: برقراری تعامل با مراجع نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاه ها به منظور اجرای بهینه وظایف و ماموریت های یگان با هماهنگی سازمان انجام می شود. وی بیان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و احداث هرگونه بنا بدون مجوز و هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عمل به ضرر موقوفه از جمله وظایف این یگان است. سردار افراسیابی در خصوص اقدامات یگان حفاظتی آستان قدس رضوی توضیح داد: اجرای اقدامات بازدارنده موثر و انجام رفتارهای قانونمند پیشگیرانه از تصرفات در عرصه های اراضي موقوفه با سازماندهی گشت های هدفمند و موثر توسط یگان از وظایف آن ارگان است.

 ماموریت y وی عنوان کرد: حفاظت و صیانت از زیرساخت ها، اماکن و اموال آستان قدس رضوی و انجام بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی ناجا براساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح در این خصوص در حوزه استحفاظی یگان است.  وظایف  فرمانده یگان حفاظتی آستان قدس رضوی وظایف این ارگان را این گونه تشریح کرد: اجرای برنامه ها و اولویت های حفاظتی در چارچوب مأموریت و وظایف یگان، با هماهنگی تولیت آستان است. وی ادامه داد:  تهیه و تدوین طرح های مورد نیاز، به منظور صیانت وتأمین حفاظت و امنیت و استقرار نظم در اماکن و اموال آستان نیز از جمله وظایف این ارگان است. سردار افراسیابی در تشریح دیگر وظایف ارگان حفاظتی آستان قدس گفت: تهیه و تدوین جدول طرح توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی مورد نیاز یگان بر اساس جداول مصوب آستان و ارائه آن به ناجا ، (در حوزه حرم مطهر رضوی ارائه به سپاه برای اطلاع)و  اجرای طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی و انتظامی ابلاغی از سوی ناجا با تبدیل آنها به برنامه های اجرایی براساس اولویت های تعیین شده در آستان و تأمین امنیت و حفاظت از اماکن و اموال آستان

و برقراری نظم با اولویت بهره گیری از سامانه های الکترونیکی هوشمند حفاظتی از وظایف آن برشمرد. وی ابراز کرد:  انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص قضایی در هنگام اجرایی ماموریت و تشکیل پرونده های قضایی و ارسال آن به مراجع قضایی و تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها، مراجع امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاه ها به منظور اجرای بهینه وظایف و مأموریت های یگان و هم چنین نیازسنجی، طراحی و نظارت بر نصب سامانه های کنترل هوشمند حفاظتی، ایجاد موانع و کنترل های محسوس و نامحسوس و راهبری آن ها نیز در زمره وظایف یگان است. سردار افراسیابی توضیح داد: پیشگیری و مقابله با هرگونه عوامل جرم وتهدید از جمله تخریب، ایجادمزاحمت ، سرقت، اخلال در نظم، تصرف غیر قانونی و ممانعت از حق از جمله وظایف است. مستندات قانونیy قانون احکام 35- اجرای ماده 1 دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی).10 / 11 / - مصوبات شورای امنیت کشور ٢ 1396 /12/20ابلاغی مورخ دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی و سیاست های کلی نظام به منظور ساماندهی یگان های مسلح در دستگاه های کشوری ، در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه ها به  به 1۴/ 12 /1396 آن ها.(که در تاریخ تصویب مقام معظم رهبری فرماندهی محترم کل قوا رسیده است). آگهی دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی در روزنامه رسمی جمهوری مورخه 21322اسلامی ایران به شماره 05 / 03 /1397 دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح که بر اساس دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت آستان قدس رضوی، بنا بر برخی ضرورت هایی که در بخش های بعدی  /به آن اشاره می شود در تاریخ  5 / 08/1397یگان رسما شروع بکار نموده  است.

مولف/نویسنده/عکاس
منبع
روزنامه صبح امروز

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود